Du lịch làng Vũ Đại

Kiến trúc độc đáo của ngôi nhà cụ Bá Kiến

Toàn bộ cột kèo được làm bằng gỗ lim, chạm khắc rồng phượng tinh xảo… Hơn 100 năm qua ngôi…