Đặc sản

Không khỏi giật mình lần đầu thấy sá sùng

Sá sùng được biết đến là một loại đặc sản rất có giá trị về kinh tế và các món…