Nhân vật Bá Kiến

Bá Kiến ngoài đời

Với nhà văn Nam Cao, bên cạnh tiểu thuyết “Sống mòn” mang tính tự truyện, ông còn rất nhiều truyện…